Avís legal

 • Identificació i Titularitat

  Benvinguts al lloc web [url-web] propietat de [nom-fiscal] amb  [tipus-document]: [document] en endavant (L’EMPRESA) per donar compliment amb el que estableix la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de societat de la informació i de comerç electrònic, a continuació, indica la informació general daquest lloc web i sestableix el compte de correu [email], com a mitjà primari de comunicació. Les dades completes són:

  • Nom Fiscal: [nombre-fiscal]
  • [tipo-documento]: [documento]
  • Direcció: [direccion-fiscal]
  • Telèfon: [telefono]
  • E-mail: [email]

  Condicions d’ús

  Les condicions exposades estan subjectes a canvis i actualitzacions de manera que la versió publicada per L’EMPRESA pot ser diferent en cada moment en què l’usuari accedeixi al Lloc Web. Per tant, l’Usuari ha de llegir i acceptar que entén l’Avís Legal a totes les pàgines que visiti del Site, podent exercir els seus drets al compte de correu indicat més amunt en cas d’incomprensió o oposició. S’entén que en cas de no exercir aquests drets consenteix que ENTÉN i ACCEPTA EXPLÍCITA I INEQUÍVOCAMENT les condicions d’aquest Lloc Web.

  Si l’Usuari no està conforme amb les clàusules i condicions d’ús d’aquest Avís Legal, s’abstindrà d’utilitzar la pàgina.

  Aquestes condicions regulen l’ús del lloc web on es facilita al públic informació relativa als serveis de L’EMPRESA. Us preguem que llegiu detingudament la informació que us facilitem. El fet d’accedir a aquest lloc web i utilitzar els materials continguts en ell implica que vostè ha llegit i accepta, sense cap reserva, aquestes condicions. Aquest Lloc Web conté contingut web, ex. Productes/serveis, bé propis o de tercers, amb finalitats comercials, us informa que els continguts web poden ser modificats, desenvolupats o actualitzats en qualsevol moment sense notificació prèvia.

  La simple i mera utilització del Lloc Web us atorga la condició d’Usuari del mateix, sigui persona física o jurídica i obligatòriament implica l’acceptació completa, plena i sense reserves de totes i cadascuna de les clàusules i condicions generals incloses a l’Avís Legal.

  D’acord amb allò disposat us informem que l’Usuari no podrà:

  • Suprimir, manipular o de qualsevol manera alterar el copyright i altres dades identificatives de la reserva de drets dels seus titulars, de les empremtes i/o identificadors digitals, o de qualssevol altres mitjans tècnics establerts per al seu reconeixement.
  • Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra manera comunicar públicament, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l’autorització escrita i explícita de L’EMPRESA, que és titular dels drets corresponents, o bé que això resulti legalment permès.

  Drets de propietat intel·lectual i industrial

  La totalitat del contingut d’aquest lloc web, entenent per contingut a títol merament enunciatiu, textos, imatges, fitxers, fotografies, logotips, gràfics, marques, icones, combinacions de colors, o qualsevol altre element, la seva estructura i disseny, la selecció i forma de presentació dels materials inclosos a la mateixa, i el programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font necessaris per al seu funcionament, accés i utilització, estan protegits per drets de propietat industrial i intel·lectual, titularitat de tercers, sense que es puguin entendre cedits els drets d’explotació sobre aquests més enllà del que és estrictament necessari per al correcte ús del lloc web.

  Queda prohibit descompilar, desassemblar, realitzar enginyeria inversa, subllicenciar o transmetre de qualsevol manera, traduir o realitzar obres derivades dels programes d’ordinador necessaris per al funcionament, accés i utilització d’aquest lloc web i els serveis continguts. L’usuari del lloc web haurà d’abstenir-se en tot cas de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dels dispositius de protecció o sistemes de seguretat que hi puguin estar instal·lats.

  Les marques, noms comercials o signes distintius són titularitat de L’EMPRESA o de tercers, sense que es pugui entendre que l’accés al lloc web atribueixi cap dret sobre les marques, noms comercials i/o signes distintius.

  Enllaços

  Els enllaços que conté aquest lloc web poden conduir l’usuari a altres llocs i pàgines web gestionats per tercers, sobre els quals no exerceix cap tipus de control, no respon ni dels continguts ni de l’estat dels llocs i pàgines web esmentats, i l’accés a aquestes a través d’aquest lloc web tampoc implica que es recomani o aprovi els seus continguts.

  Hiperenllaços

  Aquelles persones que es proposin establir hiperenllaços entre el seu lloc web i aquest portal, hauran de complir les condicions següents:

  – No caldrà autorització prèvia quan l’Hiperenllaç permeti únicament l’accés a la pàgina d’inici, però no la podreu reproduir de cap manera. Qualsevol altra forma d’Hiperenllaç requerirà l’autorització expressa i inequívoca per escrit de l’EMPRESA.

  – No es faran manifestacions falses o ofensives sobre L’EMPRESA, personal ni tercers relacionats amb aquest lloc ni dels continguts subministrats.

  – En cap concepte s’esmentarà ni insinuarà que ha supervisat ni ha autoritzat l’hiperenllaç posat a disposició de la pàgina web a què redirecciona l’hiperenllaç. Només podrà contenir allò estrictament necessari per identificar la destinació de l’hiperenllaç.

  – El Lloc Web en què s’estableixi l’Hiperenllaç no contindrà informacions o continguts il·lícits, contraris a l’ètica i moral ia l’ordre públic, ni contindrà continguts contraris a qualsevol dret de tercers.

  – En cas que l’Usuari consideri que existeix un Lloc Enllaçat que remeten a Llocs Web els continguts dels quals són il·lícits, nocius, denigrants o violents s’obliga a comunicar-ho a través de compte de correu [email] o bé per les vies legals. Els hiperenllaços no impliquen que es tingui cap relació entre ambdós llocs, ni que s’hagi donat cap tipus de consentiment d’ús a priori, per la qual cosa la responsabilitat final serà del receptor del contingut d’aquest Lloc Web.

  Modificacions

  Per tal de millorar el lloc web, es reserva el dret, en qualsevol moment i sense prèvia notificació, a modificar ampliar o suspendre temporalment la presentació, configuració, especificacions tècniques i serveis del lloc web, de manera unilateral. Així mateix, es reserva el dret de modificar en qualsevol moment aquestes condicions d’ús així com altres condicions particulars.

  Exclusió de responsabilitat

  Qui utilitza aquest lloc web, ho fa pel seu compte i risc. L’EMPRESA, els seus socis, col·laboradors, empleats i representants no es responsabilitzen dels errors o omissions de què poguessin patir els continguts aquest lloc web o altres continguts als quals es pugui accedir a través d’aquesta. [nom-fiscal], els seus socis, col·laboradors, empleats i representants tampoc podran ser considerats responsables pels danys derivats de la utilització d’aquest lloc web, ni per qualsevol actuació realitzada sobre la base de la informació que s’hi facilita.

  La informació d’aquest lloc web es proporciona sense garantia de cap mena, ni explícita ni implícita, i es podrà canviar o actualitzar sense avís previ, no garanteix l’absència de virus, cucs o altres elements informàtics lesius que puguin causar danys o alteracions al sistema informàtic, els documents electrònics o els fitxers de lusuari daquest lloc web. En conseqüència, no respon pels danys i perjudicis que aquests elements puguin ocasionar a l’usuari oa tercers. Així mateix, no es responsabilitza ni garanteix la disponibilitat i continuïtat en l’accés a aquest lloc web o que aquest estigui lliure d’errors, corresponent a l’usuari del lloc web, en qualsevol cas, l’obligació de disposar d’eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics perjudicials o lesius.

  L’usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que pugui patir com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions a què queda sotmès per aquestes condicions. L’usuari és conscient i accepta voluntàriament que l’ús de qualsevol contingut d’aquest lloc web, en tot cas, es fa sota la seva responsabilitat única i exclusiva.

  Procediments Dominis .es, .com i .eu

  Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (ES) https://www.dondominio.com/legal/27/reglamento-del-procedimiento-de-resolucion-extrajudicial-de-conflictos-para-nombres-de-dominio-bajo-el-codigo-de-pais-correspondiente-a-espana-es

  Reglament de la Política uniforme de solució de controvèrsies EN MATÈRIA DE NOMS DE DOMINI genèrics https://www.dondominio.com/legal/24/reglamento-de-la-politica-uniforme-de-solucion-de-controversias-en-materia-de-nombres-de-dominio-genericos/

  Reglament de Mecanisme de solució de controvèrsies relatiu al nom de domini .EU

  https://www.wipo.int/amc/es/domains/cctld/eu/index.html

  Legislació i jurisdicció aplicables

  La llengua de contractació és l?espanyol.

  Aquestes condicions generals s’interpretaran d’acord amb la legislació vigent a Espanya en la matèria, que s’aplicarà subsidiàriament en tot allò que no s’hi hagi previst (bàsicament Llei 34/2002 d’11 de juliol de serveis de la informació i comerç electrònic).

  Els termes, condicions i altres documents es regiran per la legislació espanyola.

  El propietari del Web Site i l’usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre (inclusivament aquells usuaris que es connectin des de qualsevol altre país de la Comunitat Europea així com tercers països), se sotmeten a la Jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de [ciutat-jutjats], per a totes les qüestions que es puguin suscitar o accions exercitar derivades de la prestació del servei del Web i dels seus serveis i continguts i sobre la interpretació, aplicació, compliment o incompliment del que s’estableix aquí.